S A J F

SLOVENSKÁ akadémia Jumpingu a fitnes

SLOVENSKÁ akadémia Jumpingu a fitnes

SLOVENSKÁ akadémia jumpingu a fitnes vznika ako projekt SAJF /asociácie/a školy Jumping SLOVENSKO

na základe 9 ročnej tradície.

Cieľom je: Výchova a vzdelávanie trénerov a inštruktorov pre špecializáciu použitia náradia: malá fitnes trampolínka

Garantom a lektorom školy je: Bc. Viera Gimecká, prvá inštruktorka Jumpingu na Slovensku /máj 2010 a trénerka aerobiku 4.kvalifikačnej triedy

So školou spolupracujú odborníci z telovýchovy, športu a zdravia. 

Škola a vyučovací proces sa postupne organizuje a snaží sa o dosiahnutie kvalitnej výučby trénerov a inštruktorov pre rôzne športy a programy.

SAJF má svoje TRÉNINGOVÉ miesto v IMPERIA FITNESS v OZC Max Trenčín, ktoré bude slúžiť ako priestor na školenia a workšopy.

Google map: OZC Max Trenčín, M.R.Štefánika

Prihlásenie