Naša PONUKA

ŠKOLENIE Jumping BASIC inštruktor

ŠKOLENIE Jumping BASIC inštruktor

Zapíšte si do kalendára:1. a 2. februára 2020

Školenie Jumping BASIC -Základné školenie pre inštruktorov pre cvičenie na malých trampolínkach.

Miesto: upresníme podľa počtu prihlásených 

911 01 Trenčín

Štartovné: 179,- Eur

VIAC info:

ZÁKLADNÉ školenie

------------------------------

Profil inštruktora akadémie:

a) Ovláda prakticky správnu techniku cvičenia vybraného programu, programov

b) Ovláda teoreticky správnu techniku cvičenia vybraného programu, programov

c) Ovláda slovenské a medzinárodné názvoslovie jumping a aerobikových krokov

d) Ovláda základnú športovú terminológiu

e) Ovláda správne metódy učenia pohybov

f) Ovláda zásady správneho cvičenia

g) Dokáže viesť lekciu pre skupinu cvičencov, ktorých učí správne cvičiť na trampolínke

h) Dokáže sledovať správnu techniku svojich zverencov a opravovať ich cvičenie v prípade potreby

i) Zvláda hudobno-pohybové vzťahy a včasný verbálny aj neverbálny cueing.

j) Je osobnosťou a motivátorom 

Prihlásenie