Aktuálna PONUKA

3.-4.10.+ 17.-18.10.2020 BASIC Jumping školenie TRENČÍN

3.-4.10.+ 17.-18.10.2020 BASIC Jumping školenie TRENČÍN

4 dňové školenie!!!

základ BASIC Jumping certifikát je:

Primárne školenie zamerané na:

a) PRAKTICKÉ zvládnutie správnej techniky cvičenia na malej trampolínke

b) TEORETICKÉ zvládnutie správnej techniky cvičenia na malej trampolínke

c) Zvládnutie slovenského a medzinárodného názvoslovia jumpingu a cvičení kondičnej, rytmickej a všeobecnej gymnastiky

d) Zvládnutie základnej športovej terminológie

e) Zvládnutie metód učenia pohybov

f) Zvládnutie zásad správneho cvičenia

g) Zvládnutie didaktiky Jumpingu, učenie správnej techniky - úvod do pedagogiky

h) Zvládnutie hudobno-pohybových vzťahov a včasný verbálny aj neverbálny cueing.

i) Zvládnutie základov fyziológie a antómie človeka

J) Zvládnutie tvorby lekcie - tréningovej jednotky

k) Zvládnutie základov strečingu na trampolínke

l) Zvládnutie bezpečnosti a zdravého cvičenia

m) Zvládnutie základov výživy pre aktívneho človeka v športe

n) CELKOVÉ zvládnutie vedenia lekcie AEROBIKU

  • Absolvovaním a úspešným zložením záverečnej skúšky - test z teórie + praxe ("ukážka vedenia lekcie") obdržíte CERTIFIKÁT , na základe ktorého môžete viesť hodiny Jumping. CERTIFIKÁT je platný na Slovensku a tiež na celom svete.
  • Slovenská akadémia jumpingu a fitnes Vás neobmedzuje vo výbere druhu trampolínky! Svoje lekcie môžete viesť na akom koľvek druhu trampolínky.
  • Školením Vás sprevádza lektorka Mgr. Viera Gimecká
  • Časová dotácia: 4 dni (dva víkendy)
  • ŠTARTOVNÉ: 199,- Eur

PRIHLÁŠKA na školenie BASIC

Prihlásenie